Vi har översättare för alla behov

För att en översättare ska kunna göra att bra jobb är det alltid nödvändigt med kunskap om området. Vi har hundratals översättare och kan hitta en expert åt er, oavsett område.

Letar ni efter specifik kompetens?

Juridiska översättningar

tt översätta kontrakt, tjänstevillkor och annat känsligt innehåll kräver en erfaren översättare med flera års erfarenhet. Våra certifierade juridiska översättare är betrodda av flera stora advokatfirmor.

Marknadsföring och reklam

Tekniskt korrekt översättning är sällan rätt form av översättning för marknadsföring och reklam. För att lägga till den rätta känslan som krävs för att berätta en engagerande historia för er målgrupp ser vi till att våra historieberättande och modersmålstalande översättare gör jobbet åt er.

Spel

Android eller iOS, Playstation eller Xbox. Valet av plattform avgör vilken terminologi som är rätt. Vi kan tillhandahålla dedikerade översättare som troligen själva är gamers och kan den rätta terminologin utantill. Läs mer om vad vi erbjuder inom spel >

Översättning inom ekonomi

Amortering, poster utanför balansräkningen, IFRS – att översätta årsrapporter och finansiella rapporter kräver kunskap om många specifika termer. Bland Transfluents översättare finns veteraner när det gäller att översätta årsrapporter som ser till att era dokument blir översatta korrekt.

Webbplatser och e-handel

Webbplatser och nätbutiker är era mest synliga kontaktpunkter gentemot kunden. Att översätta en webbutik till rätt språk är ofta ett kritiskt steg för att säkra större inkomster. Våra översättare hjälper era att omvandla trafik från andra länder till internationell försäljning.

Få en offert direkt